Odkazy

Magistrát města Českých Budějovic, nám Přemysla Otakara II, č. 1 a 2

tel. 386 801 801, 386 801 805
fax: 386 801 850
e-mail: posta@c-budejovice.cz

Finanční úřad České Budějovice, ul. F.A. Gerstnera č. 1/5, PSČ 370 01

tel. 387 723 111
fax: 387 723 299
e-mail: podatelna@ceb.cb.ds.mfcr.cz